Styl życia

Znaczenie rezerwatów ekologicznych i przyrodniczych

„Wśród wielu narzędzi, które możemy wykorzystać do ochrony przyrody znajdują się tak zwane rezerwaty ekologiczne lub rezerwaty przyrody, które są obszarami o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody i dlatego korzystają z większych środków ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Rezerwat ekologiczny lub przyrodniczy to obszar o szczególnym znaczeniu dla środowiska. Kryteria uznania danego obszaru za chroniony są różne: mogą być oparte na geomorfologii terenu (zwłaszcza jeśli jest on unikalny), jego bioróżnorodności, czy jest domem dla zagrożonych gatunków lub czy zapewnia ważne usługi ekosystemowe.

Rezerwaty ekologiczne cieszą się różnymi poziomami ochrony. W niektórych z nich działalność jest całkowicie ograniczona, podczas gdy w innych wymagane są specjalne zezwolenia lub zakazane są tylko niektóre czynności. Mogą również istnieć działania, które są zakazane w określonych porach roku, ponieważ fauna lub flora jest w tych okresach szczególnie wrażliwa.

W niektórych rezerwatach może być zabroniona kąpiel, głównie ze względu na kremy i balsamy, których używamy do ochrony skóry, oraz biwakowanie, z różnych powodów (odpady, hałas, współistnienie z dzikimi zwierzętami itp.) Dodatkowo, w okresie lęgowym sępa płowego niektóre drogi wspinaczkowe są zamknięte, gdyż znajdują się zbyt blisko gniazd.

Ponadto nie wszystkie obszary zależą od tych samych organów zarządzających. Różne administracje mogą decydować o ochronie danego obszaru. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy organ odpowiedzialny za tę ochronę, tym większe znaczenie ekosystemu i tym więcej środków jest podejmowanych w celu jego ochrony. Niektóre obszary zostały nawet uznane za „miejsca światowego dziedzictwa”.

W Europie szczególne znaczenie ma sieć Natura 2000, która jest europejską ekologiczną siecią obszarów ochrony różnorodności biologicznej. Znajdują się tam Specjalne Obszary Ochrony (SAC) i Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (SPA). Działają one od 1992 roku i od tego czasu wykonały ogromną pracę w zakresie ochrony środowiska.

Znaczenie rezerwatów ekologicznych lub przyrodniczych

Rezerwaty ekologiczne lub przyrodnicze są instrumentem o zasadniczym znaczeniu dla ochrony przyrody. Nie lekceważąc innych narzędzi, nie ma wątpliwości, że obszary chronione ponoszą mniejsze szkody środowiskowe, a nawet następuje poprawa w porównaniu z czasem, kiedy nie były chronione.

Oprócz ochrony i odtwarzania fauny, rezerwat ekologiczny spełnia wiele innych funkcji: zachowanie ekosystemów (nie tylko własnych, ale także poprawa stanu ekosystemów otaczających), zachowanie zasobów naturalnych, takich jak koryta rzek czy wody gruntowe, poprawa usług ekosystemowych, takich jak jakość powietrza, oraz wykorzystanie gospodarcze, zwłaszcza turystyczne.”