Ekologia

Nasz ślad węglowy

Jednym z najważniejszych parametrów stosowanych obecnie do oceny wpływu danej działalności na środowisko jest ślad ekologiczny. Jest to parametr stosowany od stosunkowo niewielu lat, który stopniowo umacnia się zarówno w świecie akademickim, jak i wśród ogółu społeczeństwa. Koncepcja ta powstała jako próba stworzenia miary, która podobnie jak Produkt Krajowy Brutto (PKB), mogłaby informować nas o wpływie konkretnej działalności na środowisko.

Ślad ekologiczny pozwala nam ocenić wpływ jaki dana działalność wywiera na nasze środowisko w porównaniu z możliwościami środowiska, a tym samym określić, czy dana działalność jest zrównoważona, czy nie. W tym celu bierzemy obszar ekologicznie produktywnej ziemi, takiej jak uprawy, pastwiska, lasy lub jakikolwiek inny ekosystem, który byłby niezbędny do wytworzenia wszystkich poszukiwanych zasobów i asymilacji odpadów generowanych przez tę działalność w czasie.

Uwzględnia również kwestie energetyczne, np. w lesie określa się liczbę hektarów potrzebną do przyjęcia CO2 wytwarzanego przez zużycie energii w tej działalności. Ponadto, bierze pod uwagę rodzaj użytej energii, jeśli na przykład, używane są odnawialne źródła energii są (wiatr, energia słoneczna, …), ślad ekologiczny będzie mniejszy niż przy użyciu innych źródeł energii. Obecnie zużywa się więcej zasobów i produkuje więcej odpadów, niż wynosi zdolność biologiczna planety do ich przyswojenia, dlatego należy podjąć działania w celu zmniejszenia tego śladu ekologicznego.

Do czego może się przydać ślad ekologiczny?

Głównym celem jest ustalenie, czy dany obszar planety może wspierać określony proces produkcyjny i utylizować z czasem powstające w nim odpady, nie powodując przy tym szkód dla środowiska. Jedną z zalet śladu ekologicznego jest to, że czasami pozwala nam na uzyskanie konkretnych wskaźników i dokonywanie porównań między nimi i z innymi środkami, co jest bardzo ważne dla oceny szkód środowiskowych.

Nie zdając sobie z tego sprawy, w naszym codziennym życiu wykonujemy wiele czynności, takich jak kupowanie produktów lub usług, podróżowanie samolotem lub samochodem czy zużywanie energii, które mają wpływ na nasze środowisko, a środowisko to musi ten wpływ przyswoić. Dlatego właśnie ślad ekologiczny jest tak ważny, ponieważ nasze środowisko nie jest nieskończone i pewnego dnia może zostać zniszczone.