Ekologia

Nasz ślad węglowy

Jednym z najważniejszych parametrów stosowanych obecnie do oceny wpływu danej działalności na środowisko jest ślad ekologiczny. Jest to parametr stosowany od stosunkowo niewielu lat, który stopniowo umacnia się zarówno w świecie akademickim, jak i wśród ogółu społeczeństwa. Koncepcja ta powstała jako próba stworzenia miary, która podobnie jak Produkt Krajowy Brutto (PKB), mogłaby informować nas o […]