Styl życia

Znaczenie rezerwatów ekologicznych i przyrodniczych

„Wśród wielu narzędzi, które możemy wykorzystać do ochrony przyrody znajdują się tak zwane rezerwaty ekologiczne lub rezerwaty przyrody, które są obszarami o szczególnym znaczeniu dla ochrony przyrody i dlatego korzystają z większych środków ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Rezerwat ekologiczny lub przyrodniczy to obszar o szczególnym znaczeniu dla środowiska. Kryteria uznania danego obszaru za chroniony są […]

Ekologia

Nasz ślad węglowy

Jednym z najważniejszych parametrów stosowanych obecnie do oceny wpływu danej działalności na środowisko jest ślad ekologiczny. Jest to parametr stosowany od stosunkowo niewielu lat, który stopniowo umacnia się zarówno w świecie akademickim, jak i wśród ogółu społeczeństwa. Koncepcja ta powstała jako próba stworzenia miary, która podobnie jak Produkt Krajowy Brutto (PKB), mogłaby informować nas o […]

Ekologia

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych

Przyroda oferuje społeczeństwu ogromne korzyści. Prawie wszystkie czynności, które wykonujemy każdego dnia, takie jak branie prysznica, jedzenie, podróżowanie itp. są poprzedzone jakimś zasobem naturalnym. Jednakże nadużywanie tej eksploatacji niesie ze sobą poważne konsekwencje dla przyrody i wszystkich żyjących istot, które ją zamieszkują, w tym dla nas. Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych Eksploatacja zasobów naturalnych odnosi się […]

Styl życia

Konsumpcja pochłania planetę

Ekologia nie jest przyjacielem konsumpcjonizmu, nie ma co do tego wątpliwości. Jednak oprócz typowej konsumpcyjnej gorączki – prawdziwego dramatu dla planety, istnieją ekologiczne praktyki konsumpcyjne i rzekomo przyjazne środowisku style życia, które również są sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem. Konsumpcja pochłania planetę Konsumpcjonizm – ten nawyk tak głęboko zakorzeniony, że stanowi nawet część naszej tożsamości kulturowej, […]