Ekologia

Lampy UV do dezynfekcji wody

Uzdatnianie wody jest procesem znanym od wielu dziesięcioleci. Polega ono na odpowiednim oczyszczeniu wody niezdatnej do użytkowania i nadaniu jej takiego stanu czystości, aby spełniała wymogi do danego rodzaju zastosowania. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod uzdatniania jest dezynfekcja. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje dezynfekcji wody pitnej.

Chemiczna dezynfekcja wody a lampy bakteriobójcze

Dezynfekcja wody koncentruje się na eliminacji drobnoustrojów i nadaniu jej cechy zdatności do spożycia. Stan ten możemy osiągnąć na dwa sposoby. Starsza metoda – chemiczna – obejmuje takie procesy, jak ozonowanie, chlorowanie bądź fluorowanie. Wiąże się ona jednak z pewnym zagrożeniem dla alergików, wobec czego coraz częściej stosuje się mniej inwazyjną dla ludzkiego organizmu alternatywę lamp UV. Ta bardziej nowoczesna i bezpieczna dla człowieka technologia wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do niszczenia bakterii mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów. Do biologicznej dezaktywacji zarazków tą metodą stosuje się innowacyjne lampy UV, emitujące promieniowanie UVC, będące częścią spektrum światła słonecznego.

Promieniowanie UV a uzdatnianie wody

Znakomity potencjał promieniowania UV/UVC do eliminacji bakterii i wirusów doceniono w latach 90. XX wieku, gdy technologia lamp UV upowszechniła się. Podaż tego rodzaju usług i wzrost konkurencji przedłożył się z kolei na spadek cen i systematyczne podnoszenie standardów jakości przez producentów. Lampy UV do wody, ze względu na swoje liczne zalety, spotkały się z ogromnym popytem, który nie maleje od blisko 30 lat.

Lampa UV do sterylizacji wody

Sterylizator UV nowej generacji charakteryzuje się wieloma zaletami, które nie występowały wśród jego odpowiedników z ubiegłego wieku. Na rozwój metody wpłynęły zarówno rosnące oczekiwania samych klientów, co standardy proekologiczne. Nowoczesne lampy UV do wody wykazują wyższy stopień dezaktywacji pasożytów, bakterii i wirusów, nie wymagają wspomagania tradycyjnymi chemicznymi środkami dezynfekcyjnymi (np. chlorem) w sytuacjach, gdy przepływ wody jest mały lub średni, a także nie zmieniają smaku i zapachu wody.

Czy lampy UV do wody są zdrowe dla człowieka?

Współczesne lampy UV do dezynfekcji wody nie mają praktycznie żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkiego organizmu. Lampa bakteriobójcza spełniająca wszystkie obecnie obowiązujące wymogi jakości i bezpieczeństwa posiada wysoki stopień dezaktywacji kolonii bakterii i wirusów przy niemal zerowym ryzyku niepożądanego działania na człowieka.